INFO

Skills Blueprint for the Construction Industry on yhteiseurooppalainen rakennusalan hanke, jonka tarkoituksena on varmistaa osaavan työvoiman saatavuus rakennusalalla myös tulevaisuudessa.

Rakennusalan uusi koordinoitu toimintamalli tiivistää alakohtaista yhteistyötä ja parantaa ammatillisen koulutuksen mukautumista rakennusalan työmarkkinoiden tarpeisiin.

Koordinoidun toimintamallin tavoitteena on tunnistaa nykyiset ja tulevat osaamistarpeet, jotta ne voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmissa.

Mukana 24 rakennusalan organisaatiota

Osaamissuunnitelma (Construction Blueprint) kehitetään nelivuotisessa Erasmus+ -rahoitteisessa hankkeessa, jossa on mukana 24 rakennusalalla toimivaa organisaatiota.

Mukana 12 Euroopan maata

Alan osaamissuunnitelman valmisteluun ja toimeenpanoon osallistuu sekä rakennusteollisuuden (FIEC, EBC) että työntekijöiden kansalliset kattojärjestöt ja alan kouluttajia 12 eri Euroopan maasta.

Koordinaattorina toimii espanjalainen rakennusalan kouluttaja Fundación Laboral De La Construcción (FLC).

Sataedu on hankkeen suomalainen partneri.

Energiatehokuus, kiertotalous ja digitalisaatio

Hankkeessa mallinnetaan ennakointia tukeva menetelmä ja kehitetään sille sähköinen työkalu yhteiseen käyttöön. Erityisinä painopisteinä osaamisen kehittämisessä ovat energiatehokkuus, kiertotalous ja digitalisaatio. 

Construction Blueprint –hankkeen tuloksena syntyy

  • Tietokanta ja sovellus, joka hyödyntää Big Data´a, ja joka antaa täsmällistä tietoa eri maiden koulutustarpeista.
  • Menetelmiä rakennusalan ammatillisten profiilien ja ammatillisten tutkintojen arvioimiseksi; kootaan yhteen kansallisia ja alueellisia hyviä käytänteitä, jotka havainnollistavat ja edistävät aloitteita, joilla tartutaan osaamisen puutteisiin.
  • Aktiivinen kampanja, jolla edistetään alan vetovoimaisuutta naisten ja nuorten keskuudessa, ei ainoastaan tasapainon saavuttamiseksi alalla vaan myös liikkuvuuden edistämiseksi EU:n alueella.
  • Avoin verkkokurssi, jolla lisätään rakennusalan työntekijöiden tietoisuutta digitalisaatiosta, energiatehokkuudesta ja kiertotaloudesta.
  • Virtuaalinen väline, jossa hankkeen kaikki tulokset ovat sidosryhmien saatavilla, sekä alakohtaisen osaamisyhteenliittymän foorumi yhteistyötä varten.

Uudella strategialla vaikuttavuutta!

Uudella strategialla odotetaan olevan systeemisiä ja rakenteellisia vaikutuksia rakennusalan osaamisvajeiden ja yhteensopimattomuuksia vähentämisessä.

Innovaatioita ja kilpailukykyä

Toiminnan tavoitteena on varmistaa rakennusalan asianmukainen osaamisen laatu, joka tukee kasvua, innovaatioita ja kilpailukykyä alalla ja Euroopassa.